Small Ships' Race 20.7.2019

TÄVLINGSPROGRAM


Anmälningar kl 9.00-10.00
Tävlingskansli Skeppsbron


-Allmogebåtar (två klasser)
-under 5,5 meter
-över 5,5 meter

-Göteborgsekor
-Jollar
-LYS-klass


Skepparmöte kl 10.00
-Allmogebåtar
-Göteborgsekor
-Jollar
-LYS-klass


Första starten. Utanför Skeppsbron
-Allmogebåtar kl 11.00
-Göteborgsekor kl 11.05
-Jollar kl 11.10
Tullbron
-LYS-klassen kl 11.40


Andra starten 15 min efter att den sista båten som startat från Skeppsbron har kommit i mål.

Startordningen är den samma som första starten.
LYS-klassen har en start.


Prisutdelning


Small Ships' Race -tävlingarna arrangeras av segelföreningen ÖNS.
Tävlingsledare är Irmeli Thomasson. Anmälningar till tävlingsledaren senast den
16.7. email: irmeli.thomasson@elisanet.fi eller kvällstid tel
040 5919631. Tävlingsavgiften är 25 euro och betalas kontant till tävlingskansliet.
Efteranmälningsavgift är 30 euro.