Liity jäseneksi/Bli medlem
Jäsenmaksut/Medlemsavgifter:
Liittymismaksu/Anslutningsavgift: 25€
Henkilöjäsen/Personmedlem: 15€
Perhejäsen/Familjemedlem (max 4 henk./pers.): 22€
Laituriosuus/Bryggandel: 50€
Laiturimaksu laituriosuuden omistajalta/Bryggavgift för
innehavare av bryggandel: 20€