Styrelsen 2019

Dierk Kühn, ordförande

Magnus Johansson, vice ordförande

Svante Ahlroth

Juhani Ahti

Klas Holmberg

Kaj Sandqvist

Mikael Stenberg

Kontaktuppgifter

Klassiska båtar rf.
Skeppsbron 6
07901 Lovisa
vice ordförande Magnus Johansson

tel. 0503205475

klaba.klave@gmail.com

FO-Nummer: 1602131-6

Kontaktuppgifter

Klassiska båtar rf.
Skeppsbron 6
07901 Lovisa
vice ordförande Magnus Johansson

tel. 0503205475

klaba.klave@gmail.com

FO-Nummer: 1602131-6